Ik ben aangereden als fietser, wat moet ik doen?

Voor een fietser is de wetgeving inzake schadevergoeding na een verkeersongeval gelijk aan die voor een voetganger. Bij een ongeval met een gemotoriseerde heeft een fietser vrijwel altijd recht op een vergoeding van minimaal 50% van de schade. Alleen als er sprake is van een overmachtssituatie kan een gemotoriseerde niet op schadevergoeding aangesproken worden. Er mag dan helemaal niets op de rijwijze van de gemotoriseerde aan te merken zijn. Iets kleins als “niet geclaxonneerd hebben” kan al voldoende zijn om geen beroep op overmacht te kunnen doen. Leg uw zaak aan ons voor als u als fietser aangereden bent.

Mijn kind heeft letselschade. Moet dit volledig vergoed worden?

Indien een kind jonger dan 14 jaar bij een (verkeers)ongeval betrokken raakt moet de aansprakelijke partij de schade van het kind (de door de ouders te betalen kosten) volledig vergoeden. Bij kinderen vanaf 14 jaar moet gekeken worden naar de toedracht van het ongeval en kan de mate van schadevergoeding worden bepaald.

Mijn partner ligt in het ziekenhuis na een ongeval, wat kan ik doen?

Onze rechtsbijstand is erop gericht mensen zo goed als mogelijk te ondersteunen na een ongeval. Naast de juridische en administratieve zaken bij een schaderegeling kunnen onze letselschade specialisten hulp regelen bij praktische zaken zoals kinderopvang en huishouden. Ook voorzieningen zoals een traplift e.d. kunnen geregeld worden.

Kan ik de letselschade zelf regelen met de verzekeraar?

Indien er sprake is van een letsel dat enig ongemak, maar geen beperkingen tot gevolg heeft ten aanzien van het doen van uw huishouden of uw werk, dan kunt u het met een klein advies van ons misschien goed zelf regelen.

Wat kost rechtsbijstand bij letselschade?

Bij letselschade kunnen de kosten van rechtshulp op de aansprakelijke partij verhaald worden. Wij kunnen slachtoffers kosteloos bijstaan als er sprake is van een ongeval waarbij de schade verhaald kan worden. Voor het beoordelen van de aansprakelijkheid kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met onze klantenservice.

Welke schade moet vergoed worden?

Het woord letselschade staat voor de schade die het gevolg is van het opgelopen letsel. Het gaat onder andere om de kosten die ontstaan vanwege de medische behandeling (eigen risico, eigen bijdrage, reiskosten, parkeerkosten), kosten vanwege het moeten inroepen van hulp (huishouden, tuin etc.) het mislopen van inkomsten, studievertraging en nog meer. Ook smartengeld. Op onze website kunt u meer lezen. Neem contact op met onze klantenservice voor een advies over schadevergoeding in uw situatie.

Hoeveel smartengeld wordt betaald bij letselschade?

Het smartengeld dat geclaimd kan worden wordt onder andere bepaald door de ernst van het opgelopen letsel en de beperkingen die het letsel veroorzaakt. Hoe ingrijpender de gevolgen des te hoger de smartengeldvergoeding moet zijn. Smartengeld verschilt per situatie.

Hoelang duurt een schaderegeling bij letselschade?

De tijdsduur van een schaderegeling is in belangrijke mate afhankelijk van het herstel. Bij letselschade gaat het om de schade die het gevolg is van het opgelopen letsel. Zolang er nog een verandering (verslechtering) kan komen van de klachten en de functionele beperkingen en deze financiële consequenties tot gevolg kunnen hebben zal vaak afgewacht moeten worden hoe zich dat ontwikkeld. De letselschade specialist van Hulp na Ongeval maakt met u een plan van aanpak en werkt dat steeds bij. Zo weet u precies wat de status is van de uw schaderegeling, wat er moet gebeuren en wanneer.

Wanneer wordt een schadevergoeding betaald?

Er kan schadevergoeding worden geclaimd en betaald nadat bewezen is welke letsel is ontstaan en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Een verzekeraar is bij letselschade verplicht om binnen 14 dagen nadat de letselschade is aangetoond en aanvaard deze te betalen. Dit is vastgelegd in de Gedragscode Behandeling Letselschade.